Uddannelsesskalaen Trin 1

Vi vil rigtig gerne dele vores erfaringer og holdninger med jer.
Derfor vil vi her prøve at sætte ord på det der fylder meget i vores hverdag med uddannelsen af dressurheste – UDDANNELSESSKALAEN.

Uddannelsesskalaen er alfa og omega i den klassiske korrekte uddannelse af dressurheste og et rigtig godt værktøj for rytteren at forholde sig til.
Lær den uden ad og tænk over hver dag når du træner din hest, om du er på rette vej ifølge skalaen. Det er bestemt ikke nogen skam at skulle gå et skridt tilbage, nærmere et tegn på at du har forstået vigtigheden af, at du har styr på det første trin før du går videre og arbejder mod det næste.

Trin 1 – TAKT

Hvorfor er takten så vigtig når vi taler dressur og hvorfor er takt det første trin på skalaen?
Takt er regelmæssighed og det er enormt vigtigt at hesten er taktren. Dvs takten, i både skridt, trav og galop, er rentaktet og gangarterne er frigjorde og regelmæssige. Det er vigtigt fordi det betyder, at hesten er afslappet i kroppen, at hesten er i ligevægt under rytter og den arbejder korrekt og løsgjort i sin overline.

Takten (trin 1) hænger sammen løsgjorthed (trin 2) og accept af biddet (trin3). Hvis hesten er smidiggjort korrekt, løsgjort i hele kroppen og suger på biddet vil takten som regel også være i orden. Især løsgjorthed hænger meget sammen med takt. En hest der er stram i kroppen eller spændt under sin rytter, vil ofte være ude af takt. Hvis hesten ikke er i balance kan det også gå ud over takten.

Når vi tilrider hesten vil hesten starte med at være i ubalance og på forparten. Hesten har 60 procent af deres vægt på forbenene fra naturens side og dette kan vi ikke ændre uden at ride hesten/styrke hesten og lære hesten at den skal arbejde i kroppen og balancere sig bedre. Derfor lærer vi den unge hest, når denne er tilredet og den er begyndt at balancere sig selv bedre i dressur, at den skal gå i ligevægt. At gå i ligevægt betyder blot at hesten hverken er på forparten eller på bagparten (samling). Den går i balance, skubber korrekt af bagfra med en let energi igennem hele kroppen. Denne energi går igennem hele hesten, hesten fjedrer i ryggen og suger på biddet, hvorpå hesten er afslappet. Dette opnås netop ved at smidiggøre hesten korrekt og lære den fra start at den skal søge biddet og bruge sin ryg.

Det er rytterens opgave at bringe hesten i balance. Find det rigtige tempo, hvor hesten kan nå at afvikle bevægelsen og finde ro, balance – takt! Man ser ofte at unge heste rides i et alt for højt tempo. Det kan være en nødvendighed i en periode hvis hesten ikke er nok fremme eller skal lære at gå mere af sig selv, men rytteren skal mærke godt efter og sørge for at komme tilbage igen inden hesten er ”løbet helt fra hinanden”.

Skridt - en 4 taktet bevægelse. Hesten træder ind bagfra med aktive bagben og der skal dannes et V når forben/bagben er ved at mødes på "midten" af hesten. Hesten længde af skridtene skal gerne være store og bagbenene skal træde over forbenenes spor. Stort set alle heste kan skridte korrekt fra naturens side, men skridten kan selvfølgelig være større eller mindre. Desværre ser man ofte at skridten bliver ringere og ringere i takt med hestens uddannelse og derfor bør alle ryttere have stor fokus på at bibeholde en god skridt. Lad ikke hesten skridt alt for meget med anstillet tøjle til dagligt og rid gerne schenkelvigning og på buet spor i skridt for at forbedre løsgjortheden og bibeholde takten. Trav - en 2 taktet bevægelse. Dette betyder at hestens modsatte for- og bagben flyttes diagonalt. En god trav viser en god ren takt, at hesten er frigjort igennem sin skulder og hesten har gode aktive og indundergribende bagben. Dette betyder blot at hesten traver bagfra og frem. På en hest der traver korrekt, i god balance og med en samlingsgrad den kan bære, dvs. der er samme aktion i forben og bagben, vil man kunne tegne to parallelle linjer diagonalt på for- og bag-pibe.

Galop – er 3 taktet. En god galop kendetegnes ved en god frigjort skulder hvor hesten løfter sig korrekt "op af bakke". Når vi taler op af bakke tendens betyder det at hesten skal sætte af med gode løftende bagben hvor den træder korrekt indunder sig og derved bliver den energi sendt op mod forparten og hesten løfter sig fri af jorden. Hesten galopperer ”op ad bakke”.